Skip to main content
Školský rok 2023/2024

Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení na ZUŠ v Komárne (16. ročník) sa 7. júna 2024 zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Junior Brass Quintet (Gabriel Kováč, Jakub Salaj, Filip Szaksz, Andrej Varga, Lucia Vinarčíková) – zlaté pásmo v 2. kategóri

2024 06 Beliczay 07 06 2024 KN

Celoslovenského Festivalu komornej hudby Čadca 2024, ktorý sa konal v dňoch 3. – 6. 6. 2024, sa na ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci 5. 6. 2024 (XX. ročník) zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Junior Brass Septet (Michal Hudec, Gabriel Kováč, Jakub Salaj, Filip Szaksz, Andrej Varga, Marek Varga, Lucia Vinarčíková) – zlaté pásmo v kategórii B1

Celoslovenskej súťažev speve populárnych piesní Malokarpatský slávik 2024 sa 17. 5. 2024 v DK Budmerice (výberové kolo) a 18. 5. 2024 v Kaštieli Budmerice (finálové kolo ako Finálový koncert súťaže) zúčastnila žiačka spevu z triedy pána učiteľa Tomáša Slobodu, DiS. art.

 • Adriana Sublardová – 2. miesto v II. kategórii s priamym postupom do finále na medzinárodnú súťaž Euro Pop Contest Grand Prix 2024 – Berliner Perle v Berlíne

 

2024 05 Diplom Adriana Sublardova


Celoslovenskej Klavírnej súťažnej prehliadky 2024 v Sládkovičove v sólovej hre na klavíri na Spojenej škole – Základnej umeleckej škole Sládkovičovo (IX. ročník) sa 26. 4. 2024 zúčastnila žiačka pána učiteľa MgA. Drahoslava Banga, DiS. art., ktorý bol ocenený diplomom za prípravu žiačky na súťaž.

 • Miroslava Baricová – bronzové pásmo v VI. kategórii


Celoslovenskej Klavírnej súťažnej prehliadky 2024 v Sládkovičove v sólovej hre na klavíri na Spojenej škole – Základnej umeleckej škole Sládkovičovo (IX. ročník) sa 26. 4. 2024 zúčastnil žiak pani učiteľky Želmíry Kovácsovej, DiS. art., ktorá bola ocenená diplomom za prípravu žiaka na súťaž.

 • Matej Slezák – strieborné pásmo v II. kategórii


Celoslovenskej súťaže Levický hudobný festival v sólovej a komornej hre na ZUŠ Pála Kadosu v Leviciach (X. ročník) sa 24. 4. 2024 v hre na dychových nástrojoch zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Michal Hudec – zlaté pásmo v I. kategórii, cena poroty za interpretáciu
 • Lucia Vinarčíková – zlaté pásmo v II. kategórii
 • Jakub Salaj – zlaté pásmo v II. kategórii
 • Andrej Varga – strieborné pásmo v V. kategórii
 • Junior Brass Septet (Michal Hudec, Jakub Salaj, Lucia Vinarčíková, Gabriel Kováč, Marek Varga, Filip Szaksz) – zlaté pásmo

2024 04 Diplom Andrej Varga 2024 04 Diplom Junior Brass Septet


Celoslovenskej gitarovej súťaže pre gitaristov základných umeleckých škôl Gitarová súťaž Bojnice v Hoteli pod Zámkom v Bojniciach (15. ročník) sa 18. –19. 4. 2024 zúčastnila žiačka hry na gitare z triedy pána učiteľa Mgr. art. Luku Vujovića.

 • Carla Riccetti – strieborné pásmo v II. kategórii


Okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci (70. ročník) sa 14. 3. 2024 zúčastnila žiačka z triedy literárno-dramatického odboru pani učiteľky PhDr. Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Jana Habalová – 3. miesto v III. kategórii prednesu prózy


Celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta na ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave (XV. ročník) sa 6. 12. 2023 v sólovom a klasickom speve zúčastnila žiačka spevu z triedy pani učiteľky Hajnalky Bognár, DiS. art.

 • Tamara Čambálová – 2. miesto v II. kategórii


Celoslovenskej prehliadky žiakov ZUŠ Prehliadka mladých gitaristov na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave (XV. ročník) sa 24. 10. 2023 zúčastnili žiaci hry na gitare z triedy pána učiteľa Mgr. art. Luku Vujovića.

 • Carla Riccetti – strieborné pásmo v 3. kategórii
 • Sebastian Diškant – strieborné pásmo v 4. kategórii

Školský rok 2022/2023
 • Adriana Sublardová

prijatá na Cirkevné konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor. Pracovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS. art.


 • Katarína Kováčová

Prijatá na Tanečné konzervatórium Evy Jáczovej v Bratislave. Pracovala pod umeleckým vedením Jozefa Manáka, DiS. art.


Medzinárodnej súťaže Júliusa Beliczayho v sólovej hre na husliach a komornej hre na rôznych nástrojoch na ZUŠ Komárno (XV. ročník) sa 8. 6. 2023 zúčastnili žiaci komorného dychového zoskupenia pod vedením pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Junior Brass Quintet – zlaté pásmo v 2. kategórii komornej hry

2023 04 Diplom Junior Brass Quintet


Celoslovenskej súťaže mladých gitaristov “Young guitarist’s competition 2023” Hommage to Luigi Legnani na ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove (IX. ročník) sa 2. 6. 2023 zúčastnil žiak z triedy pána učiteľa Mgr. art. Luku Vujovića.

 • Sebastian Diškant – zlaté pásmo v 3. kategórii

2023 06 Diplom Sebastian Diskant


Prehliadky interpretov základných umeleckých škôl Festival Dni Miloša Ruppeldta v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave (VI. ročník) sa zúčastnil žiak z triedy pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Andrej Varga – účinkoval ako víťaz 1. miesta v 1. A kategórii v hre na plechových dychových nástrojoch XIV. ročníka Dni Miloša Ruppeldta 2022

2022 Diplom Varga


Celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna v hre na drevených a plechových dychových nástrojoch na ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre (XXIII. ročník) sa 26. 5. 2023 zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Lucia Vinarčíková – 2. miesto v 1. kategórii
 • Andrej Varga – 2. miesto v 3. kategórii

2022 Cestne uznanie Vinarcikova2023 05 Diplom Andrej Varga


Celoslovenskej súťaže Levický hudobný festival v sólovej a komornej hre na ZUŠ Pála Kadosu v Leviciach (IX. ročník) sa 27. 4. 2023 v hre na dychových nástrojoch zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Lucia Vinarčíková – zlaté pásmo v 2. kategórii
 • Jakub Salaj – strieborné pásmo v 2. kategórii
 • Andrej Varga – zlaté pásmo v 4. kategórii
 • Junior Brass Quintet – zlaté pásmo a Cena poroty

2023 04 Diplom Lucia Vinarčíková2023 04 Diplom Jakub Salaj
2023 04 Diplom Andrej Varga2023 04 Diplom Junior Brass Quintet


Celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta 2022 v sólovej hre na dychových nástrojoch na ZUŠ Miloša Ruppledta v Bratislave (XIV. ročník) sa 30. 11. 2022 zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Andrej Varga – 1. miesto v I. A kategórii
 • Lucia Vinarčíková – čestné uznanie v I. A kategórii

2022 Diplom Varga2022 Cestne uznanie Vinarcikova


Medzinárodnej speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2023 sa zúčastnila žiačka pána učiteľa Tomáša Slobodu, DiS. art.

 • Adriana Sublardová – 2. miesto vo finále celoslovenského kola súťaže (26. 5. 2023), Banskej Bystrica
 • Adriana Sublardová – 2. miesto v semifinále celoslovenského kola súťaže (18. 4. 2023) a postup do finále v Banskej Bystrici, Francúzsky inštitút, Bratislava

2023 05 Diplom Adriana Sublardová


Medzinárodnej speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2022 sa 18. 11. 2022 zúčastnila žiačka pána učiteľa Tomáša Slobodu, DiS. art.

 • Adriana Sublardová – 1. miesto vo finále medzinárodného kola súťaže Spievam po francúzsky v Krakove.

2022 Diplom Adriana Sublardova


Okresného kola súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou Táliou (24. ročník) sa s divadelným predstavením 15. 3. 2023 zúčastnili žiaci pani učiteľky PhDr. Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Žiaci 2. r. / 2. č./ I. st. LDO na súťaži odohrali autorské divadelné predstavenie Budúcnosť pod ľadom, MKS Senec

Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 69. Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnila žiačka pani učiteľky Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Jana Habalová – miesto v krajskom kole súťaže – Bratislavské metamorfózy 2023 (3. – 5. 5. 2023) v III. kategórii prednesu prózy, V-klub, Bratislava
 • Jana Habalová – 2. miesto s návrhom na postu v okresnom kole (8. 3. 2023) v III. kategórii prednesu prózy, MKS Senec

2023 03 Diplom Jana Habalová2023 05 Diplom Jana Habalová


Žiaci výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Emílie Steinhübelovej a Mgr. art. Petra Trnku s podporou OZ Harmónia a OCÚ Bernolákovo otvorili 12. 12. 2022 pri Dome služieb na Viničnej 2 vonkajší výstavný priestor pre prezentáciu výtvarných diel žiakov.

Školský rok 2021/2022
 • Alexandra Čambálová

prijatá na Konzervatórium v Bratislave – odbor spev. Pracovala pod umeleckým vedením Stanislavy Čikelovej, DiS. art.


Celoslovenského Festivalu komornej hudby ZUŠ Čadca 2022 sa 6. – 9. 6. 2022 zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • BRASS QUARTET získal v sekcii zoskupenia dychových nástrojov Cenu festivalovej rady

2022 06 Diplom Junior Brass Quartet 06 2022


Cesloslovenskej Husľovej súťaže Rudolfa Orságha (XII. ročník) sa 29. 4. 2022 na ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici zúčastnil žiak pána učiteľa Mgr. art. Jakuba Chlepka

 • Jozef Farkaš – zlaté pásmo v I. kategórii

Celoslovenskej súťaže v speve populárnych piesní Malokarpatský Slávik 2022 sa 7. 5. 2022 zúčastnila žiačka pani učiteľky Stanislavy Čikelovej, DiS. art.

Adriana Sublardová – 2. miesto v II. kategórii vo finále súťaže, Budmerice


Medzinárodnej speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2022 sa 27. 4. 2022 zúčastnila žiačka pani učiteľky Stanislavy Čikelovej, DiS. art.

 • Adriana Sublardová – 1. miesto v semifinále v kategórii nad 14 rokov, Francúzsky inštitút, Bratislava

Celoslovenskej speváckej súťaže PinkSong 2022 v populárnom a muzikálovom speve sa 29. 4. 2022 (online) zúčastnila žiačka pani učiteľky Stanislavy Čikelovej, DiS. art.

 • Adriana Sublardová – strieborné pásmo v kategórii 3B

Medzinárodnej speváckej súťaže Euro Pop Contest – Berliner Perle sa 19. 12. 2021 zúčastnila žiačka pána učiteľa Tomáša Slobodu, DiS. art.

 • Simona Balážová – účasť v medzinárodnom finále v Berlíne (Nemecko)

Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 68. Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnila žiačka pani učiteľky Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Jana Habalová – účasť v krajskom kole – Bratislavské metamorfózy 2022 v II. kategórii prednesu prózy (3. – 5. 5. 2022), DK Ružinov, Bratislava
 • Alžbeta Chadimová – 3. miesto v okresnom kole (30. 3. 2022, online) II. kategórii prednesu prózy
 • Daria Čechovičová – 3. miesto v okresnom kole (30. 3. 2022, online) I. kategórii prednesu prózy

Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 67. Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnila žiačka pani učiteľky Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Jana Habalová – strieborné pásmo v celoštátnom kole (27. – 30. 10. 2021) v II. kategórii prednesu prózy, MSKS Dolný Kubín
 • Jana Habalová – miesto v krajskom kole súťaže – Bratislavské metamorfózy 2021 (21. – 23. 9. 2021, online) v II. kategórii prednesu prózy
Školský rok 2020/2021

Celoslovenskej súťaže Dni Miloša Ruppeldta v hre na dychových nástrojoch sa zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS.art.

 • Lucia Vinarčíková získala Cenu najmladšej účastníčke v hre na trúbku a Čestné uznanie
 • Timotej Števove získal 2. miesto v I.A kategórii
 • Andrej Varga získal 1. miesto v I.A kategórii
 • Filip Szaksz získal 3. miesto v II.A kategórii
  Pani učiteľka Mgr. Daniela Škottová získala diplom za klavírny sprievod.

Medzinárodnej súťaže Les Clés dʾOr sa zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS.art., 

 • Lucia Vinarčíková získala bronzovú medailu v kategórii začiatočník
 • Andrej Varga získal striebornú medailu v druhej kategórii.

Speváckych súťaží „Spievam po francúzsky“ a " Euro Pop Contest - Perla Berlína 2021" sa zúčastnila žiačka pána učiteľa Tomáša Slobodu, DiS.art.

 • Simona Balážová - 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže „Spievam po francúzsky“ a postup do finále v Krakove.
 • Simona Balážová - 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže „Euro Pop Contest – Perla Berlína 2021“ a postup do finále v Berlíne.

Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 67. Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnila žiačka pani učiteľky Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Jana Habalová miesto v okresnom kole súťaže (4. 6. 2021, online) v II. kategórii prednesu prózy
Školský rok 2019/2020
 • Aneta Derajová
  prijatá na Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva - odbor maľba a dekorácia. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
 • Elena de Dominici
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Ema Turkovičová
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Alexandra Nagyová
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
 • Anna Trávničková
  prijatá na Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru odbor grafika. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
 • Zora Mária Trubačová
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Ema Ihászová
  prijatá na Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
Školský rok 2018/2019
 • Alexandra Jurikovičová bola prijatá na Štátne konzervatórium – odbor hudobno-dramatický. Študovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS.art.
 • Matúš Šimončič bol prijatý na Súkromnú školu dizajnu a Súkromnú strednú školu animovanej tvorby odbor animovaná tvorba.
 • Katarína Múčková bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka a Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva - odbor textilný dizajn.
 • Rebeka Valčeková bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka odbor - interiérový dizajn a Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru odbor reštaurátorstvo.
 • Walter Steinhübel bol prijatý na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn.
 • Andrea Betke bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka a Súkromnú strednú školu animovanej tvorby odbor animovaná tvorba. Všetci pracovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej

 • Celoslovenskej súťaže Klarinetiáda Bojnice sa zúčastnili žiačky pani učiteľky MgA. Zuzany Hudecovej. Ema Kováčová získala 3. miesto v striebornom pásme, Marianna Rajecová sa umiestnila v bronzovom pásme.
 • Celoslovenskej súťaže Dni Miloša Ruppeldta v hre na dychových nástrojoch za zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS.art. Gabriel Kováč získal 2. miesto v I.A kategórii, Andrej Varga získal 3. miesto v I.A kategórii, Filip Szaksz získal čestné uznanie v I.A kategórii.
 • Celoslovenskej gitarovej súťaže Bojnice 2019 sa zúčastnila žiačka pána učiteľa Mgr.art. Alena Petráša Margaréta Fabianová a umiestnila sa v striebornom pásme. Margaréta sa zúčastnila aj Medzinárodnej súťaže Mladí gitaristi 2019 v Dolnom Kubíne, kde získala krásne 5. miesto v I.kategórii.
 • Celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2019 sa zúčastnila Marion Adriaensen z triedy Mgr. Daniely Škottovej – získala umiestnenie v bronzovom pásme v IV. kategórii.
 • Celoslovenskej hudobno- interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2019 sa zúčastnili naši mladí trubkári z triedy Romana Hudeca, DiS.art. – Filip Szaksz získal 3. miesto a Gabriel Kováč čestné uznanie v II. kategórii.
 • Okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnila Nela Malušová z triedy Mgr. art. Jany Jazudekovej a umiestnila sa na 2. mieste v II.kategórii.
Školský rok 2017/2018
 • Adam Brosch a Barbora Jakubovičová  - prijatí  na Konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor. Študovali pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS.art. a Tomáša Slobodu, DiS.art.

 • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda na Novej scéne  v Bratislave sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. III. miesto v  kategórii  začiatočníci od 18 rokov získala Viktória Kurišková. Pracuje pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS. art.
 • Okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnila Nela Malušová, získala 1. miesto v II. kategórii. Pracuje pod umeleckým vedením Mgr.art. Jany Jazudekovej
 • V celoslovenskej súťaži Maľovaná ZUŠKA 2018 s témou PÍSMO získala zvláštnu cenu Paulína Rajecová. Cenu EX AEQUE získala Kristína Haarová.
 • V zlatom pásme v II. kategórii sa umiestnil Dávid Varga, v III. kategórii Ľubor Boženík. Všetci pracovali pod umeleckým vedením ak. mal. Štefánie Ábelovej.
 • V medzinárodnej súťaži Zlatý drak 2018 získala diplom v kategórii jednotlivcov  Júlia Čechovičová z triedy pani učiteľky Emílie  Steinhübelovej, čestné uznanie v kategórii jednotlivcov získali Katarína Sládečková, Nina Brunel a Rebeka Valčeková z triedy pani učiteľky Štefánie Ábelovej.
 • Čestné uznanie za kolekciu objektov Čaše získali Richard Vachula, Leo Jakubec a Ema Brunel z triedy pani učiteľky Emílie  Steinhübelovej. Výtvarnú súťaž bernolákovských škôl Kultúrne dedičstvo našich predkov  usporiadala ZUŠ v Bernolákove.
 • V kategórii Základná umelecká škola I. stupeň 1. miesto získala Natália Kulichová z triedy p.uč. Steinhübelovej, 2. miesto Karin Mikušová z triedy p.uč. Ábelovej , 3. miesto Rebeca Rychelová z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • V kategórii Základná umelecká škola II. stupeň 1. miesto získala Alexandra Őlvecká z triedy p.uč. Steinhübelovej, 2. miesto Ema Kováčová z triedy p.uč. Ábelovej, 3. miesto Karolína Prokajová, Martina Gajdošová a Lea Gašparová  - za kolektívnu prácu z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • Čestné uznanie získali Alexander Szabó a Ester Podobná z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • Cenu starostu si z rúk starostu obce Bernolákovo Mgr. Richarda Červienku prevzal Richard Vachula z triedy p.uč. Steinhübelovej.
Školský rok 2016/2017
 • Dzubáková Žofia – prijatá na Konzervatórium v Bratislave, hudobný odbor - spev. Študovala pod umeleckým vedením Mgr. Jany Jazudekovej
 • Ester Pavlejová sa umiestnila druhá v poradí na prijímacích skúškach na Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru a na tú istú školu bola prijatá Sophia Albert. Obe žiačky z triedy Mgr.Emílie Steinhübelovej.

 • Celoslovenskej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda v ZUŠ Hálkova v Bratislave sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. III. cenu v druhej kategórii získala Andrea Gajdošová. Pracovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS. art.. Dní Miloša Ruppeldta v Bratislave sa zúčastnili žiaci dychového oddelenia – čestné uznanie získal Gabriel Kováč v hre na trúbku a Marianna Rajecová v hre na klarinet. Obaja pracovali pod umeleckým vedením Romana Hudeca DiS.art.
 • Medzinárodnej výtvarnej súťaže Zlatý drak s témou Jules Verne – Svet dobrodružstiev sa zúčastnil Ľubor Boženík a získal diplom v kategórii prác jednotlivcov.
 • Výtvarnej súťaže Snívalo sa mi v Zvolenskej Slatine sa zúčastnil Walter Steinhübel z triedy p. uč. Ábelovej – získal krásne II. miesto.
Školský rok 2015/2016
 • Velčíková Michaela – prijatá na Konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor. Študovala pod umeleckým vedením Romana Müllera,DiS.art.
 • Acechovská Silvia – prijatá na Združenú strednú školu Tokajícka ul. Bratislava- odbor reklamná tvorba
 • Meňhert Matúš - prijatý na Združenú strednú školu Tokajícka ul. Bratislava – odbor grafika-reklama
 • Rauszová Lenka - prijatá na Združenú strednú školu Tokajícka ul.Bratislava – odbor textilný dizajn
 • Pipíška Adam - prijatý Súkromnú strednú školu dizajnu Ilavská cesta - odbor priemyselný dizajn.
  Všetci študovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda v divadle Nová scéna sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. II. cenu v I. kategórii získala Andrea Gajdošová. Pracovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS. art..
 • Súťaže POP HIT 2016 sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia – Michaela Velčíková III. miesto v IV. kategórii. Pracovala pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS. art..
 • Súťaže XXII. Bienále fantázie 2016 v Martine sa zúčastnilo 16 žiakov, čestné uznanie získali Alex Mc William a Maxim Baroš z triedy p.uč. Ábelovej a Alexandra Lachová z triedy p. uč. Steinhübelovej
Školský rok 2014/2015
 • Belánik Marek – prijatý na Strednú umeleckú školu Tokajícka v Bratislave, odbor grafický dizajn
 • Christoph Albert – prijatý na SUŠ animovanej tvorby, odbor grafický dizajn.
  Obaja študovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda v divadle Nová scéna sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. II. cenu v prvej kategórii získala Ester Jezberová, mimoriadnu cenu za interpretáciu piesne získala Janka Biznárová, školu úspešne reprezentovali aj Viktória Kurišková a Michaela Velčíková.
  Všetky žiačky pracovali pod umeleckým vedením Romana Müllera DiS. art.
 • Súťaže POP HIT 2015 sa zúčastnili žiačky Romana Müllera, DiS.art. – Viktória Kurišková získala III. miesto v III. kategórii, Ester Jezberová III. miesto v II. kategórii, Michaela Velčíková I. miesto v IV. kategórii