Aktivity v šk.r. 2018-2019

Október
16.10. o 17:30 Interný koncert HO - spoločen. sála

November
20.11. o 17:30 Interný koncert HO - spoločen. sála

December
3.12. o 17:00 Spol. konc. so ZUŠ Vrbenského - nemecký KD BA
4.12. o 17:00 Spol. konc. so ZUŠ Vrbenského - veľká sála KD
16.12. o 15:00 Vianočný koncert - veľká sála KD
17.12. o 9:00 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
17.12. o 10:15 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
17.12. o 11:30 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
18.12. o 9:00 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
18.12. o 10:15 Výchovný koncert pre MŠ - veľká sála KD

Január
22.1. o 17:30 Interný koncert HO - spoločen. sála

Február
19.2. o 17:30 Interný koncert HO - spoločen. sála

Marec
19.3. o 17:30 Interný koncert HO - spoločen. sála
30.3. o 17:30 Koncert učiteľov - veľká sála KD

Apríl
16.4. o 17:30 Interný koncert HO - spoločen. sála

Máj
14.5. o 10:00 Výchovný koncert pre MŠ - spoločen. sála
17.5. o 17:30 Absolventské divadelné predstavenie - veľká sála KD
19.5. o 17:30 Divadelný večer - veľká sála KD
26.5. o 16:00 Záverečný koncert - veľká sála KD
27. - 28.5. – Talentové skúšky do ZUŠ - učebne školy

Jún
7.6. o 18:00 Deň obce - areál J.Popluhára
9.6. o 17:00 Absolventský koncert a výstava - spoločen. sála
11.6. o 18:00 Tried. koncert p.riad. Bošková - spoločen. sála
17.6. - 28.6. Výstava VO - priestory SPoŠ
18.6. o 17:30 Interný koncert - spoločen. sála