Skip to main content
Školský rok 2023/2024

Celoslovenskej prehliadky žiakov ZUŠ Prehliadka mladých gitaristov na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave (XV. ročník) sa 24. 10. 2023 zúčastnili žiaci hry na gitare z triedy Mgr. art. Luku Vujovića.

 • Carla Riccetti – strieborné pásmo v 3. kategórii
 • Sebastian Diškant – strieborné pásmo v 4. kategórii
Školský rok 2022/2023
 • Adriana Sublardová

prijatá na Cirkevné konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor. Pracovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS. art.

 • Katarína Kováčová

Prijatá na Tanečné konzervatórium Evy Jáczovej v Bratislave. Pracovala pod umeleckým vedením Jozefa Manáka, DiS. art.

Medzinárodnej súťaže Júliusa Beliczayho v sólovej hre na husliach a komornej hre na rôznych nástrojoch na ZUŠ Komárno (XV. ročník) sa 8. 6. 2023 zúčastnili žiaci komorného dychového zoskupenia pod vedením pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Junior Brass Quintet – zlaté pásmo v 2. kategórii komornej hry

Celoslovenskej súťaže mladých gitaristov “Young guitarist’s competition 2023” Hommage to Luigi Legnani na ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove (IX. ročník) sa 2. 6. 2023 zúčastnil žiak z triedy pána učiteľa Mgr. art. Luku Vujovića.

 • Sebastian Diškant – zlaté pásmo v 3. kategórii

Prehliadky interpretov základných umeleckých škôl Festival Dni Miloša Ruppeldta v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave (VI. ročník) sa zúčastnil žiak z triedy pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Andrej Varga – účinkoval ako víťaz 1. miesta v 1. A kategórii v hre na plechových dychových nástrojoch XIV. ročníka Dni Miloša Ruppledta 2022

Celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna v hre na drevených a plechových dychových nástrojoch na ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre (XXIII. ročník) sa 26. 5. 2023 zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Lucia Vinarčíková – 2. miesto v 1. kategórii
 • Andrej Varga – 2. miesto v 3. kategórii

Celoslovenskej súťaže Levický hudobný festival v sólovej a komornej hre na ZUŠ Pála Kadosu v Leviciach (IX. ročník) sa 27. 4. 2023 v hre na dychových nástrojoch zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Lucia Vinarčíková – zlaté pásmo v 2. kategórii
 • Jakub Salaj – strieborné pásmo v 2. kategórii
 • Andrej Varga – zlaté pásmo v 4. kategórii
 • Junior Brass Quintet – zlaté pásmo a Cena poroty

Celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta 2022 v sólovej hre na dychových nástrojoch na ZUŠ Miloša Ruppledta v Bratislave (XIV. ročník) sa 30. 11. 2022 zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • Andrej Varga – 1. miesto v I. A kategórii
 • Lucia Vinarčíková – čestné uznanie v I. A kategórii

Medzinárodnej speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2023 sa zúčastnila žiačka pána učiteľa Tomáša Slobodu, DiS. art.

 • Adriana Sublardová – 2. miesto vo finále celoslovenského kola súťaže (26. 5. 2023), Banskej Bystrica
 • Adriana Sublardová – 2. miesto v semifinále celoslovenského kola súťaže (18. 4. 2023) a postup do finále v Banskej Bystrici, Francúzsky inštitút, Bratislava

Medzinárodnej speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2022 sa 18. 11. 2022 zúčastnila žiačka pána učiteľa Tomáša Slobodu, DiS. art.

 • Adriana Sublardová – 1. miesto vo finále medzinárodného kola súťaže Spievam po francúzsky v Krakove.

Okresného kola súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou Táliou (24. ročník) sa s divadelným predstavením 15. 3. 2023 zúčastnili žiaci pani učiteľky PhDr. Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Žiaci 2. r. / 2. č./ I. st. LDO na súťaži odohrali autorské divadelné predstavenie Budúcnosť pod ľadom, MKS Senec

Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 69. Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnila žiačka pani učiteľky Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Jana Habalová – miesto v krajskom kole súťaže – Bratislavské metamorfózy 2023 (3. – 5. 5. 2023) v III. kategórii prednesu prózy, V-klub, Bratislava
 • Jana Habalová – 2. miesto s návrhom na postu v okresnom kole (8. 3. 2023) v III. kategórii prednesu prózy, MKS Senec

Žiaci výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Emílie Steinhübelovej a Mgr. art. Petra Trnku s podporou OZ Harmónia a OCÚ Bernolákovo otvorili 12. 12. 2022 pri Dome služieb na Viničnej 2 vonkajší výstavný priestor pre prezentáciu výtvarných diel žiakov.

Školský rok 2021/2022
 • Alexandra Čambálová

prijatá na Konzervatórium v Bratislave – odbor spev. Pracovala pod umeleckým vedením Stanislavy Čikelovej, DiS. art.

Celoslovenského Festivalu komornej hudby ZUŠ Čadca 2022 sa 6. – 9. 6. 2022 zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS. art.

 • BRASS QUARTET získal v sekcii zoskupenia dychových nástrojov Cenu festivalovej rady

Cesloslovenskej Husľovej súťaže Rudolfa Orságha (XII. ročník) sa 29. 4. 2022 na ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici zúčastnil žiak pána učiteľa Mgr. art. Jakuba Chlepka

 • Jozef Farkaš – zlaté pásmo v I. kategórii

Celoslovenskej súťaže v speve populárnych piesní Malokarpatský Slávik 2022 sa 7. 5. 2022 zúčastnila žiačka pani učiteľky Stanislavy Čikelovej, DiS. art.

Adriana Sublardová – 2. miesto v II. kategórii vo finále súťaže, Budmerice

Medzinárodnej speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2022 sa 27. 4. 2022 zúčastnila žiačka pani učiteľky Stanislavy Čikelovej, DiS. art.

 • Adriana Sublardová – 1. miesto v semifinále v kategórii nad 14 rokov, Francúzsky inštitút, Bratislava

Celoslovenskej speváckej súťaže PinkSong 2022 v populárnom a muzikálovom speve sa 29. 4. 2022 (online) zúčastnila žiačka pani učiteľky Stanislavy Čikelovej, DiS. art.

 • Adriana Sublardová – strieborné pásmo v kategórii 3B

Medzinárodnej speváckej súťaže Euro Pop Contest – Berliner Perle sa 19. 12. 2021 zúčastnila žiačka pána učiteľa Tomáša Slobodu, DiS. art.

 • Simona Balážová – účasť v medzinárodnom finále v Berlíne (Nemecko)

Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 68. Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnila žiačka pani učiteľky Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Jana Habalová – účasť v krajskom kole – Bratislavské metamorfózy 2022 v II. kategórii prednesu prózy (3. – 5. 5. 2022), DK Ružinov, Bratislava
 • Alžbeta Chadimová – 3. miesto v okresnom kole (30. 3. 2022, online) II. kategórii prednesu prózy
 • Daria Čechovičová – 3. miesto v okresnom kole (30. 3. 2022, online) I. kategórii prednesu prózy

Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 67. Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnila žiačka pani učiteľky Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Jana Habalová – strieborné pásmo v celoštátnom kole (27. – 30. 10. 2021) v II. kategórii prednesu prózy, MSKS Dolný Kubín
 • Jana Habalová miesto v krajskom kole súťaže – Bratislavské metamorfózy 2021 (21. – 23. 9. 2021, online) v II. kategórii prednesu prózy
Školský rok 2020/2021

Celoslovenskej súťaže Dni Miloša Ruppeldta v hre na dychových nástrojoch sa zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS.art.

 • Lucia Vinarčíková získala Cenu najmladšej účastníčke v hre na trúbku a Čestné uznanie
 • Timotej Števove získal 2. miesto v I.A kategórii
 • Andrej Varga získal 1. miesto v I.A kategórii
 • Filip Szaksz získal 3. miesto v II.A kategórii
  Pani učiteľka Mgr. Daniela Škottová získala diplom za klavírny sprievod.

Medzinárodnej súťaže Les Clés dʾOr sa zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS.art., 

 • Lucia Vinarčíková získala bronzovú medailu v kategórii začiatočník
 • Andrej Varga získal striebornú medailu v druhej kategórii.

Speváckych súťaží „Spievam po francúzsky“ a " Euro Pop Contest - Perla Berlína 2021" sa zúčastnila žiačka pána učiteľa Tomáša Slobodu, DiS.art.

 • Simona Balážová - 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže „Spievam po francúzsky“ a postup do finále v Krakove.
 • Simona Balážová - 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže „Euro Pop Contest – Perla Berlína 2021“ a postup do finále v Berlíne.

Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 67. Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnila žiačka pani učiteľky Mgr. art. Zuzany Spodniakovej, PhD.

 • Jana Habalová miesto v okresnom kole súťaže (4. 6. 2021, online) v II. kategórii prednesu prózy
Školský rok 2019/2020
 • Aneta Derajová
  prijatá na Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva - odbor maľba a dekorácia. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
 • Elena de Dominici
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Ema Turkovičová
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Alexandra Nagyová
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
 • Anna Trávničková
  prijatá na Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru odbor grafika. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
 • Zora Mária Trubačová
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Ema Ihászová
  prijatá na Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
Školský rok 2018/2019
 • Alexandra Jurikovičová bola prijatá na Štátne konzervatórium – odbor hudobno-dramatický. Študovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS.art.
 • Matúš Šimončič bol prijatý na Súkromnú školu dizajnu a Súkromnú strednú školu animovanej tvorby odbor animovaná tvorba.
 • Katarína Múčková bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka a Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva - odbor textilný dizajn.
 • Rebeka Valčeková bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka odbor - interiérový dizajn a Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru odbor reštaurátorstvo.
 • Walter Steinhübel bol prijatý na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn.
 • Andrea Betke bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka a Súkromnú strednú školu animovanej tvorby odbor animovaná tvorba. Všetci pracovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej

 • Celoslovenskej súťaže Klarinetiáda Bojnice sa zúčastnili žiačky pani učiteľky MgA. Zuzany Hudecovej. Ema Kováčová získala 3. miesto v striebornom pásme, Marianna Rajecová sa umiestnila v bronzovom pásme.
 • Celoslovenskej súťaže Dni Miloša Ruppeldta v hre na dychových nástrojoch za zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS.art. Gabriel Kováč získal 2. miesto v I.A kategórii, Andrej Varga získal 3. miesto v I.A kategórii, Filip Szaksz získal čestné uznanie v I.A kategórii.
 • Celoslovenskej gitarovej súťaže Bojnice 2019 sa zúčastnila žiačka pána učiteľa Mgr.art. Alena Petráša Margaréta Fabianová a umiestnila sa v striebornom pásme. Margaréta sa zúčastnila aj Medzinárodnej súťaže Mladí gitaristi 2019 v Dolnom Kubíne, kde získala krásne 5. miesto v I.kategórii.
 • Celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2019 sa zúčastnila Marion Adriaensen z triedy Mgr. Daniely Škottovej – získala umiestnenie v bronzovom pásme v IV. kategórii.
 • Celoslovenskej hudobno- interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2019 sa zúčastnili naši mladí trubkári z triedy Romana Hudeca, DiS.art. – Filip Szaksz získal 3. miesto a Gabriel Kováč čestné uznanie v II. kategórii.
 • Okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnila Nela Malušová z triedy Mgr. art. Jany Jazudekovej a umiestnila sa na 2. mieste v II.kategórii.
Školský rok 2017/2018
 • Adam Brosch a Barbora Jakubovičová  - prijatí  na Konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor. Študovali pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS.art. a Tomáša Slobodu, DiS.art.

 • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda na Novej scéne  v Bratislave sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. III. miesto v  kategórii  začiatočníci od 18 rokov získala Viktória Kurišková. Pracuje pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS. art.
 • Okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnila Nela Malušová, získala 1. miesto v II. kategórii. Pracuje pod umeleckým vedením Mgr.art. Jany Jazudekovej
 • V celoslovenskej súťaži Maľovaná ZUŠKA 2018 s témou PÍSMO získala zvláštnu cenu Paulína Rajecová. Cenu EX AEQUE získala Kristína Haarová.
 • V zlatom pásme v II. kategórii sa umiestnil Dávid Varga, v III. kategórii Ľubor Boženík. Všetci pracovali pod umeleckým vedením ak. mal. Štefánie Ábelovej.
 • V medzinárodnej súťaži Zlatý drak 2018 získala diplom v kategórii jednotlivcov  Júlia Čechovičová z triedy pani učiteľky Emílie  Steinhübelovej, čestné uznanie v kategórii jednotlivcov získali Katarína Sládečková, Nina Brunel a Rebeka Valčeková z triedy pani učiteľky Štefánie Ábelovej.
 • Čestné uznanie za kolekciu objektov Čaše získali Richard Vachula, Leo Jakubec a Ema Brunel z triedy pani učiteľky Emílie  Steinhübelovej. Výtvarnú súťaž bernolákovských škôl Kultúrne dedičstvo našich predkov  usporiadala ZUŠ v Bernolákove.
 • V kategórii Základná umelecká škola I. stupeň 1. miesto získala Natália Kulichová z triedy p.uč. Steinhübelovej, 2. miesto Karin Mikušová z triedy p.uč. Ábelovej , 3. miesto Rebeca Rychelová z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • V kategórii Základná umelecká škola II. stupeň 1. miesto získala Alexandra Őlvecká z triedy p.uč. Steinhübelovej, 2. miesto Ema Kováčová z triedy p.uč. Ábelovej, 3. miesto Karolína Prokajová, Martina Gajdošová a Lea Gašparová  - za kolektívnu prácu z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • Čestné uznanie získali Alexander Szabó a Ester Podobná z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • Cenu starostu si z rúk starostu obce Bernolákovo Mgr. Richarda Červienku prevzal Richard Vachula z triedy p.uč. Steinhübelovej.
Školský rok 2016/2017
 • Dzubáková Žofia – prijatá na Konzervatórium v Bratislave, hudobný odbor - spev. Študovala pod umeleckým vedením Mgr. Jany Jazudekovej
 • Ester Pavlejová sa umiestnila druhá v poradí na prijímacích skúškach na Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru a na tú istú školu bola prijatá Sophia Albert. Obe žiačky z triedy Mgr.Emílie Steinhübelovej.

 • Celoslovenskej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda v ZUŠ Hálkova v Bratislave sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. III. cenu v druhej kategórii získala Andrea Gajdošová. Pracovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS. art.. Dní Miloša Ruppeldta v Bratislave sa zúčastnili žiaci dychového oddelenia – čestné uznanie získal Gabriel Kováč v hre na trúbku a Marianna Rajecová v hre na klarinet. Obaja pracovali pod umeleckým vedením Romana Hudeca DiS.art.
 • Medzinárodnej výtvarnej súťaže Zlatý drak s témou Jules Verne – Svet dobrodružstiev sa zúčastnil Ľubor Boženík a získal diplom v kategórii prác jednotlivcov.
 • Výtvarnej súťaže Snívalo sa mi v Zvolenskej Slatine sa zúčastnil Walter Steinhübel z triedy p. uč. Ábelovej – získal krásne II. miesto.
Školský rok 2015/2016
 • Velčíková Michaela – prijatá na Konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor. Študovala pod umeleckým vedením Romana Müllera,DiS.art.
 • Acechovská Silvia – prijatá na Združenú strednú školu Tokajícka ul. Bratislava- odbor reklamná tvorba
 • Meňhert Matúš - prijatý na Združenú strednú školu Tokajícka ul. Bratislava – odbor grafika-reklama
 • Rauszová Lenka - prijatá na Združenú strednú školu Tokajícka ul.Bratislava – odbor textilný dizajn
 • Pipíška Adam - prijatý Súkromnú strednú školu dizajnu Ilavská cesta - odbor priemyselný dizajn.
  Všetci študovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda v divadle Nová scéna sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. II. cenu v I. kategórii získala Andrea Gajdošová. Pracovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS. art..
 • Súťaže POP HIT 2016 sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia – Michaela Velčíková III. miesto v IV. kategórii. Pracovala pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS. art..
 • Súťaže XXII. Bienále fantázie 2016 v Martine sa zúčastnilo 16 žiakov, čestné uznanie získali Alex Mc William a Maxim Baroš z triedy p.uč. Ábelovej a Alexandra Lachová z triedy p. uč. Steinhübelovej
Školský rok 2014/2015
 • Belánik Marek – prijatý na Strednú umeleckú školu Tokajícka v Bratislave, odbor grafický dizajn
 • Christoph Albert – prijatý na SUŠ animovanej tvorby, odbor grafický dizajn.
  Obaja študovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda v divadle Nová scéna sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. II. cenu v prvej kategórii získala Ester Jezberová, mimoriadnu cenu za interpretáciu piesne získala Janka Biznárová, školu úspešne reprezentovali aj Viktória Kurišková a Michaela Velčíková.
  Všetky žiačky pracovali pod umeleckým vedením Romana Müllera DiS. art.
 • Súťaže POP HIT 2015 sa zúčastnili žiačky Romana Müllera, DiS.art. – Viktória Kurišková získala III. miesto v III. kategórii, Ester Jezberová III. miesto v II. kategórii, Michaela Velčíková I. miesto v IV. kategórii

Diplomy našich žiakov

2023-10 Diplom-Carla-Riccetti
2023-10-Diplom-Sebastian-Diskant
2023-06-Diplom Junior Brass Quintet 06 2023
2022-06-Diplom Cena festivalovej rady Junior Brass Quartet 06 2022
2022-06-Diplom Junior Brass Quartet 06 2022
2021-Jana-Habalová
2023-06-Diplom Sebastian Diškant
2023-04-Diplom-Cena-poroty-Junior-Brass-Quintet
2023-04-Diplom-Jakub-Salaj
2023-04-Diplom-Junior-Brass-Quintet
2023-04-Diplom-Lucia-Vinarčíková
2023-05-Diplom-Andrej-Varga
2023-05-Diplom-Lucia-Vinarčíková
2023-05-Diplom-Adriana-Sublardová
2023-04-Diplom-Andrej-Varga
2023-05-Diplom-Jana-Habalová
2023-03-Diplom-Jana-Habalová
2022-Diplom Varga
2022-Čestne uznanie Vinarčíková
2022-Diplom-Adriana-Sublardova
2022-Diplom-Sublardov-Pink
2022-Diplom-Jozef-Farkas
2022-Spievam Po Francuzky 2022 Adriana Sublardova 2
2022-Spievam Po Francuzky 2022 Adriana Sublardova 1
2022-Adriana Malokarpatsky Slavik 2022
2022-cechovicova-kubin-68
2022-chadimova-kubin-68
2021-Simona-Balazova
2021-Tomas-Remy-Sloboda
2021-Habalova-Jana-Kubin-LDO
2021-Jana-Habalova-Bratislavake-metamorfozy-2021
2021 Diplomes Andrej VARGA Trumpet L2
2021 Diplomes Lucia VINARCIKOVA Trumpet BEGINNER
2020 Daniela Škottová
2020 Čestné uznanie Lucia Vinarčíková
2020 najmladsia ucastnicka Lucia Vinarčíková
2020 Timotej Števove
2020 Filip Szaksz
2020 Andrej Varga
2019-Gabriel-Kovac
2019-Filip-Szaksz
2018-Varga-Andrej
2018-Szaks-Filip
2018-Rajecova-Marianna
2018-Kovacova-Ema
2018-Kovac-Gabriel
2019-Margareta-Fabianova
2017-ZUS
2018-Kuriskova-Viktria
2017-Muckova-Katarina
2018-Malusova-Nela
2018-Bozenik-Lubor
2018-Haarova-Kristina
2018-Varga-David
2018-Rajecova-Paulna