Skip to main content

Školský rok
2023-2024


 

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej Základnej umeleckej školy Bernolákovo,

máme veľkú radosť, že aj tento školský rok pokračujeme už 4. ročníkom online časopisu našej ZUŠ-ky – ZUŠkoviny!Časopis vznikol s cieľom poskytnúť spoločný priestor na prezentáciu tvorby a aktivít všetkých odborov. Vychádza každý polrok a je tvorený autorskými prácami našich študentov a pedagógov, ktorí sa chcú s čitateľmi podeliť o výsledky svojej práce, zážitky, skúsenosti, názory i radosti. Prijmite toto ich pozvanie a začítajte sa do najnovšieho letného čísla.

Prajeme Vám príjemné a inšpirujúce čítanie a želáme krásne letné prázdniny, nech sú plné oddychu, pohody, radosti a nezabudnuteľných okamihov! Tešíme sa na Vás v septembri aj s novým odborom audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a novým logom školy!