2% VAŠICH DANÍ

Vážení rodičia, priatelia školy,
s dôverou sa na vás obraciame s prosbou o pomoc pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na našej ZUŠ. S Vašou pomocou sme už kúpili veľa kvalitných hudobných nástrojov, množstvo interiérového vybavenia, ozvučovaciu techniku i tanečné kostýmy.

Darovaním 2% Vašich daní prispejete k ďalšiemu zveľadeniu našej školy, ktorá je vekom mladá, ale vychovala už desiatky absolventov, ktorí s radosťou využívajú u nás nadobudnuté vedomosti a schopnosti vo svojom živote.

Budeme vďační všetkým, ktorí nám pomôžu urobiť ďalší krok vpred v našej snahe rozvíjať všetky štyri umelecké odbory.
ĎAKUJEME

Tlačivo na stiahnutie.

  • Hlavná stránka

Školský rok 2019-2020

 

« »