Školský rok 2020-2021


Vážení rodičia,

pandemická situácia zatiaľ nedovoľuje, aby sa učitelia ZUŠ vrátili k prezenčnej forme vyučovania.
Základná umelecká škola v Bernolákove pokračuje vo vyučovaní dištančnou formou.

Na pracovnom stretnutí s ministrom školstva 27.11. odznela informácia, že školy by sa mohli otvoriť od 8.12. za splnenia určitých podmienok. O ďalšom vývoji situácie Vás budem informovať.
J. Bošková
Riaditeľka ZUŠ Bernolákovo

NAŠE SÚČASNÉ ONLINE AKTIVITY
Pripravili sme pre vás opäť zaujímavý plán na celý školský rok. Tešíme sa, že sme začali prezenčne a sme v "zelenej fáze", čo znamená, že zatiaľ nemáme chorých na COVID - 19. V mesiaci október neorganizujeme žiadne hromadné podujatia a dodržiavame všetky opatrenia.

Ale pripravujeme pre vás online interný koncert, ktorý bude prístupný čoskoro.

Vyučujeme s plným nasadením a želáme si, aby to tak aj zostalo.
Prosíme Vás, milí rodičia, milí žiaci, aby ste brali na vedomie, že ak ÚVZ SR alebo MŠVV a Š zruší prezenčnú formu vyučovania, naša škola prejde na dištančnú formu t. j. na online vyučovanie.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A SPOLUPRÁCU

 

© 2021 ZUŠ Bernolákovo