Talentové skúšky

Elektronické prihlášky prosíme zaslať najnesôr do 15.6.

talentovky2020 1

Školy ostanú zatvorené až do odvolania

Informácia ministerstva školstva

Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k časovému uzavretiu všetkých škôl a školských zariadení. 
Usmernenie: https://www.minedu.sk

Vyučovanie  prebieha elektronickou formou. 

Žiadame Vás milí rodičia, aby ste si  priebežne kontrolovali svoje mailové schránky. Triedni učitelia zasielajú žiakom zadania v týždňových intervaloch v čase vyučovania. Prípadne vyučujú online podľa dohody s konkrétnymi žiakmi.

Po obnovení vyučovania v ZUŠ  si žiaci jednotlivé zadania osobne skonzultujú so svojim triednym učiteľom.

Veríme, že sa situácia čím skôr upokojí a učitelia sa budú môcť vrátiť k svojim žiakom. 
Prajeme vám hlavne veľa zdravia.

2% VAŠICH DANÍ

Vážení rodičia, priatelia školy,
s dôverou sa na vás obraciame s prosbou o pomoc pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na našej ZUŠ. S Vašou pomocou sme už kúpili veľa kvalitných hudobných nástrojov, množstvo interiérového vybavenia, ozvučovaciu techniku i tanečné kostýmy.

Darovaním 2% Vašich daní prispejete k ďalšiemu zveľadeniu našej školy, ktorá je vekom mladá, ale vychovala už desiatky absolventov, ktorí s radosťou využívajú u nás nadobudnuté vedomosti a schopnosti vo svojom živote.

Budeme vďační všetkým, ktorí nám pomôžu urobiť ďalší krok vpred v našej snahe rozvíjať všetky štyri umelecké odbory.
ĎAKUJEME

Tlačivo na stiahnutie.

  • Hlavná stránka

Školský rok 2019-2020

 

Vitajte v novom školskom roku

Vitajte v novom školskom roku

O nás

Vitajte, čítajte ďalej a dozviete sa viac o zahájení šk.roka.

« »