Skip to main content

Školský rok
2023-2024


Dôležité informácie o zadeľovaní hodín do šk. r. 2023/2024

Zadeľovanie do rozvrhov sa uskutoční v pondelok 4.9.2023:
 
HO,TO,LDO v čase od 11.00 do 17.00
VO v čase od 12.00 do 17.00 v Dome služieb. 
5.9. až 8.9. ( utorok - piatok ) budú učitelia k dispozícii od 14.00 hod.
 
V prípade, že sa s triednym učiteľom telefonicky dohodnete na iný deň, je to už na vašej vzájomnej dohode.

Naše posledné aktivity