Skip to main content

Víta Vás ZUŠ Bernolákovo!

Naša škola je tu pre Vás a Vaše deti od školského roku 2006/2007. Na základe čoraz väčšieho počtu záujemcov o štúdium vznikla osamostatnením niekdajšieho elokovaného pracoviska ZUŠ Ivanka pri Dunaji.

V súčasnosti tvorí pedagogický zbor dvadsaťtri skúsených pedagógov a škola ponúka štúdium v štyroch odboroch – hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom.

ZUŠ Bernolákovo umožňuje žiakom rozvíjať sa v umeleckom nadaní a cítení prostredníctvom vyučovania v príjemnom prostredí troch elokovaných pracovísk a v priateľskej atmosfére pod vedením kvalifikovaných pedagógov. Žiaci našej školy dosahujú, napriek jej relatívne mladému veku, významné výsledky na slovenských i medzinárodných súťažiach a aktívne sa podieľajú na mnohých domácich a zahraničných projektoch či podujatiach. O ich talente vypovedá aj nadmieru vysoká úspešnosť na talentových prijímacích pohovoroch na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. Mnohí žiaci doposiaľ získali tiež príležitosť účinkovať v rôznych profesionálnych umeleckých projektoch.

Vystúpenia našich žiakov významne prispievajú k rozvoju kultúrneho, verejného a komunitného života obce Bernolákovo a jej obyvateľov, ktorí škole vyjadrujú svoju priazeň vysokou návštevnosťou podujatí. O význame školy v Bernolákove a jej prínose svedčí aj neustále rastúci záujem o štúdium, z čoho máme veľkú radosť.

Ďakujeme!

„Potešiť druhých je najvznešenejšie umenie.”

P. T. Barnum

Ponuka školy

Zoznam učiteľov

MgA. Drahoslav Bango, DiS. art.

hra na klavíri

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.NZP BLOK A učebňa č. 2

Hajnalka Bognár, DiS. art.

spev

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.NZP BLOK A učebňa č. 1

Mgr. art. Stanislava Cvancigerová

hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.NZP BLOK B učebňa č. 2

Mgr. Zuzana Čambálová

hra na klavíri, hra na akordeóne

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.NZP BLOK A učebňa č. 2

Roman Hudec, DiS. art.

hra na zobcovej flaute, hra na trúbke, hra na bicie nástroje, hra na barytóne, hra na pozaune
Základná škola, Školská 1 2 Dychové a bicie nástroje

MgA. Zuzana Hudecová

hra na zobcovej flaute, hra na saxofóne, hra na klarinet

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.NZP BLOK A učebňa č. 1

Mgr. art. Magdaléna Izakovičová, ArtD.

hra na violončele

Kultúrny dom, Hlavná 107 1. poschodie BLOK C učebňa č. 2

Želmíra Kovácsová, DiS. art.

hra na klavíri

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.poschodie BLOK B učebňa č. 4

Andrej Kováč, DiS. art.

hra na zobcovej flaute, prípravná hudobná výchova, hra na lesnom rohu

Kultúrny dom, Hlavná 107 1. poschodie BLOK C učebňa č. 2
Kultúrny dom, Hlavná 107 1.poschodie BLOK B učebňa č. 2

Jozef Manák, DiS. art.

tanečný odbor
Základná škola, Školská 1

Bc. Roman Müller, DiS. art.

spev, literárno-dramatický odbor

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.NZP BLOK B učebňa č. 1
Kultúrny dom, Hlavná 107 Riaditeľňa

Mgr. art Alen Petráš

hra na gitare

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.poschodie BLOK B učebňa č. 1

Marco Pilo

hra na gitare

Kultúrny dom, Hlavná 107 1. poschodie BLOK C učebňa č. 2
Kultúrny dom, Hlavná 107 1.NZP BLOK A učebňa č. 1

Mgr. art. Bibiána Rybárová

hra na husliach

Kultúrny dom, Hlavná 107 Riaditeľňa

Tomáš Sloboda, DiS. art.

spev, literárno-dramatický odbor

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.poschodie BLOK B učebňa č. 3

PhDr. Mgr. art. Zuzana Spodniaková, PhD.

literárno-dramatický odbor

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.poschodie BLOK B učebňa č. 3

Mgr. Emília Steinhübelová

výtvarný odbor

Dom služieb, Viničná 2 Výtvarná trieda

Žofia Šoková, DiS. art.

hra na klavíri

Kultúrny dom, Hlavná 107 1.NZP BLOK A učebňa č. 3

Marek Špenát, DiS. art.

hra na husliach, hra na keyboarde

Kultúrny dom, Hlavná 107 1. poschodie BLOK C učebňa č. 1
Kultúrny dom, Hlavná 107 1. poschodie BLOK C učebňa č. 2
Kultúrny dom, Hlavná 107 1.NZP BLOK A učebňa č. 3

Mgr. art. Peter Trnka

hra na husliach, hra na keyboarde

Dom služieb, Viničná 2 Výtvarná trieda

David Virág, DiS. art.

hra na klavíri

Kultúrny dom, Hlavná 107 1. NZP BLOK A učebňa č. 1

Mgr. art. Barbora Volochová

tanečný odbor

Základná škola, Školská 1 - 1 Tanečná trieda

Mgr. art. Luka Vujović

hra na gitare

Kultúrny dom, Hlavná 107 1. poschodie BLOK C učebňa č. 2
Kultúrny dom, Hlavná 107 1.poschodie BLOK B učebňa č. 1