Skip to main content
Informácie

Aktivity v šk.r. 2020-2021


Október

6.10. o 17:30
Interný koncert HO - zasadačka KD
6.10. o 18:30 Plenárna schôdza RZ - zasadačka KD

November
3.11. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD
29.11 o 14:00 Tanečno-výtvarné podujatie

December
7.12. o 17:00 Spol. konc. so ZUŠ Vrbenského - veľká sála KD
10.12. o 17:00 Spol. konc. so ZUŠ Vrbenského - nemecký KD Bratislava
17.12. o 9:00 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
17.12. o 10:15 Výchovný koncert pre MŠ - veľká sála KD
17.12. o 11:30 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
18.12. o 9:00 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
18.12. o 10:15 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
18.12. o 11:30 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
20.12. o 16:00 Vianočný koncert - veľká sála KD

Január
26.1. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD

Február
23.2. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD

Marec
23.3. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD
28.3. o 17:00 Koncert učiteľov - veľká sála KD

Apríl
20.4. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD

Máj
9.5. o 16:00 Koncert ku Dňu matiek - veľká sála KD
15.5. o 18:00 Sluha dvoch pánov - I. premiéra - veľká sála KD
16.5. o 18:00 Sluha dvoch pánov - II. premiéra - veľká sála KD
17.5. o 10:00 Sluha dvoch pánov – predst. II.st.ZŠ - veľká sála KD
19.5. o 17:30 Divadelný večer - veľká sála KD
20.5. o 10:00 Divadelný večer-predst. pre I.st.ZŠ - veľká sála KD
22.5. o 18:00 Dámsky krajčír – I. premiéra - veľká sála KD
23.5. o 18:00 Dámsky krajčír – II. premiéra - veľká sála KD
25.5. o 10:00 Výchovný koncert pre MŠ
29.5 o 14:00 Tanečný večer - veľká sála KD
30.5. o 16:00 Záverečný koncert - veľká sála KD
31.5 - 1.6. Talentové skúšky do ZUŠ - učebne školy

Jún
4.6. o 18:00
Deň obce - areál J.Popluhára
8.6. o 15:00 Absolventské skúšky - učebňa HN
13.6. o 15:00 Absolventský koncert a výstava - zasadačka KD
15.6. o 17:30 Interný koncert - zasadačka KD
21.6. - 30.6. Výstava VO - učebne VO