Skip to main content
Informácie

Aktivity v šk.r. 2022-2023

September

27. 9. o 18:00 Plenárna schôdza RZ -  zasadačka KD

Október

18. 10. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD
23. 10. o 18:00 derniéra Sluha dvoch pánov - veľká sála KD
24. 10. o 9:00 Sluha dvoch pánov pre ZŠ - veľká sála KD

November

15. 11. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD
27. 11. o 17:00 Vianočný večer - veľká sála KD

December

6. 12. o 17:00 Spol. koncert so ZUŠ Vrbenského - veľká sála KD
7. 12. o 17:00 Spol. koncert so ZUŠ Vrbenského - Nemecký KD
15. 12. o 9:00, 10:15, 11:30 Výchov. koncerty pre ZŠ,MŠ - veľká sála KD
16. 12. o 9:00, 10:15, 11:30 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
17. 12. o 16:00 Vianočný koncert - veľká sála KD 

Január

24. 1. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD
28. 1. o 18:00 Divadelné predstavenie LDO - veľká sála KD

Február

14. 2. o 17:30 Interný koncert HO

Marec

21. 3. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD

Apríl

18. 4. o 17:30
Interný koncert HO

Máj


13. 5. o 18:00 Dobrodružstvo nadovšetko – premiéra LDO - veľká sála KD
14. 5. o 16:00 Koncert ku Dňu matiek - veľká sála KD
20. 5. o 18:00 Chrobák v hlave – I. premiéra LDO - veľká sála KD
21. 5. o 18:00 Chrobák v hlave – II. premiéra LDO - veľká sála KD
23. 5. o 9:15, 10:30 Výchovné koncerty pre MŠ - veľká sála KD
27. 5. o 14:00 Tanečno-výtvarné popoludnie - veľká sála KD
28. 5. o 16:00  Záverečný koncert - veľká sála KD
30. - 31. 5. Talentové skúšky do ZUŠ - učebne školy

Jún

2. 6. o 18:00 Deň obce - areál J.Popluhára
6. 6. o 15:00 Absolventské skúšky
11. 6. o 15:00 Absolventský koncert a výstava - zasadačka KD
13. 6. o 17:30 Interný koncert - zasadačka KD
18. 6. o 18:00 Cirkus  Myosotis – premiéra LDO - veľká sála KD
21. 6. - 30. 6. Výstava VO - učebne VO
24. 6. o 18:00 Hľadaný Everest – premiéra LDO - veľká sála KD