Skip to main content

Výtvarný odbor

má vyučovanie jedenkrát týždenne po 3 vyučovacie hodiny, najmenšie deti v prípravnom štúdiu jedenkrát týždenne po 2 vyučovacie hodiny.
Naši žiaci experimentálnym spôsobom spoznávajú výrazové možnosti základných výtvarných techník a disciplín:

  1. v kresbe (ceruzka, rudka, uhlík, tuš ...)
  2. v maľbe (pastel, voskové farby, tempera, olej, akryl, akvarel)
  3. priestorové výtvarné disciplíny (modelovanie, odlievanie, priestorová tvorba z neštandardných materiálov)
  4. grafické techniky, textilné techniky

Využívame projektové vyučovanie, pri ktorom zastrešujúca téma je inšpiračným a metodickým vodítkom: CIRKUS, ŠACHY, ZÁHRADA.
Tému BERNOLÁKOVSKÝ  KAŠTIEĽ  sme využili na prezentačnú výstavu k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.
 
Venujeme sa aj príprave žiakov na talentové skúšky na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách s výtvarným zameraním.
S radosťou môžeme konštatovať, že za krátku dobu našej existencie na takéto školy boli prijatí viacerí žiaci na stredné a vysoké školy.

Naše posledné aktivity