Skip to main content

Literárno-Dramatický odbor

V našej ZUŠ vyučujeme priamu hereckú techniku pod vedením hercov a pedagógov, ktorí aktívne účinkujú v profesionálnych divadlách, učia na hereckých workshopoch a úspešne pripravujú žiakov na talentové skúšky, či prax v tomto odbore. Žiaci získavajú základy hereckej techniky, reči a hlasu, javiskového pohybu a rytmiky a hlavne prácu s dramatickým textom v integrácií s partnerom a javiskovým priestorom – divadlom. Žiaci ukončujú ročník záverečnou inscenáciou (predstavením - muzikálom), ktorá ma premiéru v divadelných priestoroch, za profesionálnych podmienok. Zároveň je predvedením nadobudnutých zručností  a neoceniteľnými skúsenosťami s fungovaním divadla na profesionálnej úrovni.

Základné predmety:  dramatická príprava alebo dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore. Dramatická výchova rozvíja predstavivosť a fantáziu, citlivosť a vnímavosť voči ľuďom aj umeniu, rozširuje slovnú zásobu. Úlohou dramatickej výchovy je rozvoj obrazotvornosti a fantázie detí, citovej  výchovy, viesť ich k správnemu vyjadrovaniu svojich názorov, k upevňovaniu rytmického cítenia, rozvíjať slovnú zásobu, spoznávať umeleckú tvorbu.

Ponuka školy


Fotogaléria

Budúcnosť pod ľadom 22.1.2022

Vianoce (pod) psa 22.1.2022

Dámsky krajčír 4.7.2021

Namotaná 8.10.2019


Záznamy predstavení:

CIRKUS MYOSOTIS 18. 6. 2023

Budúcnosť pod ľadom 22.1.2022

Vianoce (pod) psa 22.1.2022

Naše posledné aktivity