Skip to main content

Záverečný koncert 26. 5. 2024


Na základe dlhotrvajúcich mimoriadnych výsledkov v štúdiu a úspechov na súťažiach sa pán riaditeľ Bc. Roman Müller, DiS. art., rozhodol v školskom roku 2023/2024 začať s udeľovaním Cien riaditeľa pre žiakov jednotlivých odborov.

25 Cena riaditela foto Zuzana Spodniakova

Foto: Peter Trnka

01 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
02 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
03 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
04 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
05 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
06 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
07 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
08 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
09 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
10 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
11 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
12 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
13 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
14 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
15 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
16 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
17 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
18 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
19 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
20 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
21 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
22 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
23 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka
24 Zaverecny koncert ZUS foto Peter Trnka

Program